ieniemienieblogmuis

blogt over van alles en nog wat


Een reactie plaatsen

Onverklaarbare zaken verklaard?

Ik lees veel over de familie Habsburg en ben ook af en toe bezig met de geschiedenis van mijn eigen familie. Zowel in de geschiedenis van de Habsburger als in de geschiedenis van de Joelen kom ik soms onverklaarbare dingen tegen. Die onverklaarbare dingen roepen vragen op.  Gisteravond werden er een aantal vragen min of meer beantwoord.

In 1783 barstte de Laki, een vulkaan op IJsland, uit. Heel veel mensen en dieren stierven direct of indirect aan de gevolgen van deze uitbarsting. De oogsten mislukten en het kon niet uitblijven: er ontstond hongersnood in heel Europa en ver daarbuiten. De hongersnood was één van de aanleidingen, misschien zelfs wel dé aanleiding, voor de Franse Revolutie. En de idealen van de Franse Revolutie zouden hun weerklank vinden in Europa, in de wereld. Vele vorstenhuizen zouden vallen, zo ook het huis van Habsburg – Lotharingen.

Veel mensen stierven direct of indirect. Of dat in het noordelijke Nederland ook zo was, moet ik nog eens goed onderzoeken. In ieder geval zijn een voorvader en -moeder erg laat getrouwd. Zagen ze geen toekomst? Was er geen toekomst? Van alle kinderen die ze kregen, overleden er in ieder geval drie op heel jonge leeftijd. Kwam dat door giftige gaswolken? Kwam dat door hongersnood?

Vragen zijn slechts min of meer beantwoord. Het lijkt aannemelijk, maar er moet nog wel het één en ander onderzocht worden. Het is in ieder geval een feit dat geschiedenis geen op zichzelf staand iets is. Verder blikken naar ecologische, geologische, meteorologische omstandigheden et cetera is toch wel heel belangrijk.

Marie-Antoinette door Elisabeth Vigée-Lebrun in 1783

Aartshertogin Maria Antonia Josepha Johanna uit het huis Habsburg-Lothringen (1755-1793), beter bekend als koningin Marie Antoinette van Frankrijk was één van de slachtoffers van De Franse Revolutie.
Advertenties